Interneta platforma – World Health Organization

Kopā ar Globālo Veselības ētikas komandu (The Global Health Ethics Team) mēs izveidojām Ētikas platformu (Ethics Platform) ētikas integrēsanai infekcijas slimības uzliesmojuma laikā. Tā ir radīta jebkuram interesentam – neatkarīgi vai persona ir sabiedrības veselības speciālists, ierindas darbinieks vai pētnieks. Jebkurš reiz nonāk situācijā, kurā nākas saskarties ar morālu dilemmu, kas piespiež pieņemt sarežģītus lēmumus.
Šī platforma nodrošina principus, kas regulē šādu lēmumu pieņemšanu, kā tos izmantot un kā viens indivīds var integrēt ētiku visos uzliesmojuma aspektos.

Klients – World Health Organization

Saite – Extranet

7